PROO Academie

Een 'academie' is 'een plaats om te studeren'. Het woord 'academie' is ontleend aan de Griekse naam van een tuin nabij Athene waar Plato en de latere platonische filosofen van de 5e eeuw tot de 6e eeuw v.o.t. hun wijsgerige discussies voerden.
De PROO Academie is onze eígen plaats binnen PROOLeiden om te studeren. Om discussies te voeren, nieuwe inzichten op te doen, informatie uit te wisselen, te leren, inspireren, expertise te delen, dialoog te voeren, om verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Hier vindt u meer informatie over de bedoeling van de PROOAcademie.

Bij de PROO Academie staan verbinding, uitwisselen van expertise, opleiding en scholing voor én door medewerkers centraal.