PROO Academie

Een ‘academie’ is ‘een plaats om te studeren’. Het woord ‘academie’ is ontleend aan de Griekse naam van een
tuin nabij Athene waar Plato en de latere platonische filosofen van de 5e eeuw tot de 6e eeuw v.o.t. hun wijsgerige discussies voerden.