Placeholder image

2019-03-12 Wat nou...medezeggenschap 2

12 maart 2019
Je hebt de basiskennis inmiddels in je tas. Je snapt zo ongeveer hoe het werkt, maar wilt de stap maken van theorie naar meer praktijkgerichtheid.
Dus gaat het om meewerken, meebewegen, weerstand bieden, samenwerken. Kortom, hoe krijg je voor elkaar wat je wilt in samenwerking. Samenwerking in beleidsvorming met het bestuur, maar ook samenwerken met je achterban. En dus misschien ook wel onderhandelend tot een resultaat komen.
Dat zul je strategisch moeten kunnen aanpakken, maar misschien ook wel planmatig.
 

Meer informatie